Plan zajęć sekcji - sezon 2015/2016

www.ks-pretorian.com

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę posiadającą umiejętności oraz stosowne, wymagane prawem, uprawnienia instruktorskie do prowadzenia zajęć z zakresu sportów walki oraz wyższe wykształcenie z Wychowania Fizycznego.